Informacje dla każdego przedsiębiorcy w UK

Aktualności – informacja dla klienta.

Zadzwoń do Nas: 077 377 35 279
Napisz do Nas: marzena.p.t@mybookkeepingsupport.co.uk marzena.p.t@websitesgallery.co.uk

Musi być zgłoszone do HMRC – dotyczy Self-employed, Partnerships

Musi być złożone w Companies House rozliczenie –  dotyczy Ltd oraz należy zapłacić podatek korporacyjny  – dotyczy Ltd

Należy złożyć do HMRC rozliczenie firmy razem CT600 – dotyczy Ltd

Należy złożyć VAT Return do HMRC oraz zapłacić należny VAT –  dotyczy Self-employed, Partnerships, Ltd

Należy złożyć do HMRC Tax Return na papierze za poprzedni rok podatkowy zakończony 5-go kwietnia –  dotyczy Self-employed, Partnerships

Należy złożyć do HMRC Tax Return online za poprzedni rok zakończony 5-go kwietnia –  dotyczy Self-employed, Partnerships

Należy dokonać wpłaty podatku dochodowego za poprzedni rok – dotyczy Self-employed, Partnerships

Można otrzymać 5% kary od kwoty podatku, który należało zapłacić do 31 stycznia a nie został jeszcze zapalcony – dotyczy Self-employed, Partnerships

Koniec roku podatkowego –  dotyczy Self-employed, Partnerships, Employee

Należy wysłać Final submission

Należy uregulować wszelkie zaległości za PAYE za poprzedni rok zakończony 5-go kwietnia – dotyczy Employer (czyli Pracodawca może być zarówno Self-employed, Partnerships lub Ltd)

PAYE oraz National Insurance za poprzedni miesiąc należy zapłacić do HMRC dotyczy Employer 

Należy wręczyć wszystkim pracownikom kopię P60 – dotyczy Employer

Kopię form P11D (deklaracja dodatków do pensji oraz zwrotu kosztów) za rok zakończony 5-go kwietnia należy złożyć do HMRC oraz muszą być wręczone wszystkim pracownikom – dotyczy Employer

Druga płatność na rachunek podatku dochodowego za bieżący rok podatkowy – dotyczy Self-employed, Partnerships